עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
תפריט

המדריך לזכאות לאזרחות ודרכון רומנים - מעודכן ינואר 2015

עם כניסתה של רומניה ב- 1 בינואר 2007 כחברה באיחוד האירופי, הדרכון הרומני הוא דרכון אירופי.

זכאות לאזרחות ודרכון רומנים

את הזכאים לקבלת אזרחות רומנית ודרכון רומני ניתן לחלק לשתי קטגרויות עיקריות, המתחלקות גם הן לתתי קבוצות:

קטגוריה ראשונה: מי שהיה ונותר אזרח רומני. אלו המשתייכים לקטגוריה זאת אינם צריכים להגיש בקשה לאזרחות רומנית ועליהם רק לעבור את תהליך הכנת המסמכים הנדרשים לדרכון הרומני. כמו כן צאצאיהם של המשתייכים לקטגוריה זאת זכאים כולם לאזרחות רומנית ללא הגבלה על מספר הדורות.
קטגוריה זאת ניתן לחלק ל 4 תת קבוצות:

 1. מי שקיבל את אזרחותו הישראלית בין ינואר 1950 לפברואר 1952, שכן במהלך תקופה זאת החוק הרומני אפשר להחזיק באזרחויות נוספות לצד האזרחות הרומנית.
 2. (כמעט כל) מי שעלה מרומניה לאחר מאי 1964 ועד ל 1966 (כולל) וזאת מכיוון שאף על פי שהעוזבים את רומניה נאלצו לוותר על אזרחותם, הויתור לא בוצע בפועל ע"י השלטונות באופן עקבי וכמעט מוחלט
 3. מי שעזב את רומניה לאחר 1971 ולא ויתר על אזרחותו: לאחר 1971 ניתן היה לעזוב את רומניה מבלי לוותר על האזרחות הרומנית, ומי שאכן לא ויתר עליה נשאר אזרח רומני.
 4. החוקים ומגבלות הדין הרומני לא תמיד נאכפו וישנם מי שעל אף שאינם משתייכים לאחד משלושת תתי הקבוצה המפורטים מעלה נשארו אזרחי רומניה

קטגוריה שניה: מי שהיו בעבר אזרחים רומנים אך אזרחותם בוטלה. חברי קבוצה זאת לרבות צאצאיהם זכאים כיום לאזרחות רומנית, ולאחר שיקבלו אותה ניתן יהיה להתקדם ולהכין את המסמכים הנדרשים לקבלת דרכון רומני/אירופאי.

קטגוריה זאת ניתן לחלק ל 2 תת קבוצות:

 1. מי שהיו בעבר אזרחים רומנים בגבולותיה של רומניה כיום. עבור תת קבוצה זאת ניתן לקבל אזרחות רומנית עד לדור הנכדים (דור שלישי) ובמקרה של קטינים אף עד דור הנינים (דור רביעי). לתת קבוצה זאת משתייכים מי שעלה לארץ מרומניה:
  • לפני  1.1.1950
  • בין 1953 למאי 1964
  • אחרי 1966
 2. מי שהיו בעבר אזרחים רומנים ונולדו בין השנים 1918-1940 בשטחים שהיו בעבר שייכים היו לרומניה, והכוונה היא למולדובה ולשטחים בדרום אוקראינה. עבור תת קבוצה זאת ניתן לקבל אזרחות רומנית עד לדור הנינים (דור רביעי) ובמקרה של קטינים אף עד דור בני הנינים (דור חמישי).

תהליך קבלת האזרחות והדרכון

הצעד הראשון שיש לבצע ללא קשר לשייכות לאחת משתי הקטגוריות הוא בקשת אישור סטטוס מהרשויות ברומניה, כדי לוודא את השייכות לקטגוריה המתאימה שכן החלוקה המפורטת מעלה אינה מדוייקת במאת האחוזים וישנים כאמור מקרים חריגים אשר לכאורה נמנים על קטגוריה אחת אך בפועל שייכים לאחרת. בדיקה זאת נעשית כנגד הצגה לרשויות הרומניות של תעודה המעידה על אזרחות ישראלית של האדם אשר עלה מרומניה (גם אם הוא כבר אינו בין החיים), כאשר תעודה זאת חייבת לעבור תרגום נוטריוני ולשאת חותם אפוסטיל.

אם הססטוס המתקבל חיובי, משמע האדם עבורו נערכה הבדיקה הוא אזרח רומני המשתייך כאמור לקטגוריה הראשונה, יש להגיש בקשות לשלטונות הרומנים ולקבל תעודה רומנית כנגד כל תעודה (ישראלית או זרה) שמחזיק אותו אדם ורלוונטית לגביו כגון: תעודת לידה, מספר זהות רומני, תעודת נישואין (למי שנשוי), פסק דין גירושין (לגרושים) , רישום של שינוי שם (אם רלוונטי) וכו'. תעודות עלו יתקבלו כנגד תרגום ואישור נוטריוני של תעודות המקור בתוספת חותם אפוסטיל של המדינה שהפיקה כל אחת מהן.

לאחר השגת תעודות אלו ניתן לגשת לשגרירות רומניה בישראל, לסניפים של משרד הפנים הרומני (ברומניה) או לכל נציגות קונסולרית של רומניה במדינה אחרת, ולאחר ומסירת טביעת אצבע לקבל דרכון ביומטרי התקף לחמש שנים (לבוגרים, לקטינים מונפקים דרכונים לתקופות קצרות יותר).

אם הססטוס המתקבל שלילי, משמע האדם עבורו נערכה הבדיקה אינו אזרח רומני ומשתייך לכן לקטגוריה השניה יש לתרגם לרומנית, לאשר נוטריונית ולהעביר חותם אפוסטיל את כל התעודות הרלוונטיות כגון תעודת לידה, תעודת נישואין, אישור שינוי שם וכו'. למסמכים אלו יש לצרף גם תעודות יושר מרומניה ומישראל. תעודת היושר הישראלית צריכה לעבור בשלב ראשון תרגום ואישור נוטריוני ולאחר מכן הטבעת חותם אפוסטיל גם על התעודה המקורית (במשרד החוץ בירושלים) וגם על התרגום הנוטריוני (במזכירות בית המשפט).

לאחר סיום הכנת כל המסמכים הנדרשים כאמור יש למלא טפסי הצהרות ובקשה לקבלת אזרחות בשפה הרומנית אותם יש להגיש בקונסוליה הרומנית כל עוד תעודות היושר בתוקף. הבקשה תועבר ע"י הקונסוליה למשרד המשפטים הרומני אשר דן בה, ולאחר קבלת החלטה יוזמן המועמד לטקס השבעה הנערך בקונסוליה ובו יידרש לקרוא מן הכתב את השבועה בשפה הרומנית. לאחר הקראת השבועה יקבל המועמד את האזרחות הרומנית.

משך תהליך קבל האזרחות

פרק הזמן הנדרש להשלמת התהליך תלוי במספר גורמים ואין דרך לדעת מראש את אורכו המדוייק.

בהתבסס על נתוני הגשות קודמות ניתן להעריך כי משך הזמן עבור רווקים המשתייכים לקטגוריה הראשונה הוא כ 6-10 חודשים, ולקטוגריה השניה בין שנה לשנתיים. נשואים המשתייכים לקטגוריה הראשונה ייחכו כ 8-12 חודשים ואילו בקטגוריה השניה יידרשו כ 22 חודשים עד שנתיים. כל זאת כאשר אין צורך בשינויי שמות או מקרי גירושין ופסקי דין אחרים אשר עבורם יש לעבור תהליך רישום מול הרשויות ברומניה. מקרים כאלו צפויים להתארך בכחצי שנה עד שנה עבור כל רישום ויכולים אף במקרים בהם ישנם מספר רישומים כאלה (למשל אם ישנם מספר הליכי גירושין) להתארך בכמה שנים.

מלא טופס פרטים אישיים לקבלת מענה אישי

יצירת קשר