עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
תפריט

אזרחות רומנית

החוק העיקרי המסדיר את נושא האזרחות הרומנית, הינו חוק האזרחות הרומנית (חוק מספר 21) משנת 1991, על תיקוניו. החוק מונה בין היתר את התנאים, בהם אזרחי רומניה לשעבר יוכלו לרכוש בחזרה את אזרחותם הרומנית.
יש להבדיל בין שתי קבוצות שונות של זכאים לאזרחות רומנית ודרכון רומני.

הקבוצה הראושנה המונה מאות אלפי אזרחים ישראלים כוללת את אלו שנותרו אזרחים רומנים לרבות צאצאיהם שלא נולדו ברומניה. כל צאצאיהם של הנמנים על קבוצה זאת, ללא הגבלה על מספר הדורות הינם אזרחים של רומניה אף הם והינם זכאים לקבלת אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי. קבוצה זאת מורכבת בעיקר שאלו שקיבלו אזרחות ישאלית בין התאריכים : 7.7.1948 עד 24.01.1978, רבים מבין העולים ארצה מרומניה בין השנים 1964 ל 1966 ואלו שעזבו את רומניה לאחר 1971 מבלי לוותר על האזרחות הרומנית.

הקבוצה השנייה מורכבת מאלו שויתרו על האזרחות הרומנית או שאזרחותם נשללה מהם שלא מרצונם. אלו יכולים לקבל בחזרה את האזרחות כולל ילדיהם הקטינים עד דור רביעי. לאחר קבלת האזרחות רומנית ניתן יהיה להגיש בקשה ולקבל גם דרכון רומני. קבוצה זאת מורכבת בעיקר מאלו שעלו ארצה מרומניה עד לתאריך 7.7.1948, אחרים שעלו לישראל בין שנת 1952 לשנת 1964 וגם מאלו שעזבו את רומניה לאחר של 1971 כאמור, אך ויתרו על אזרחותם הרומנית.

הבסיס החוקי האמור מהווה את הבסיס לזכאות של מאות אלפי ישראלים יוצאי רומניה וצאצאיהם לקבלת אזרחות רומנית.

טיפול בקבלת דרכון רומני ואזרחות רומנית כרוכים בהגשת בקשות ואחזור מסמכים מארכיונים המצויים ברומניה, לעתים יש צורך בפניה לרשויות מנהלתיות שונות ולפעמים אף לבתי המשפט ברומניה. לפיכך ככלל, נדרשת מעורבות של אדם הבקיא בשפה הרומנית ובהתנהלות עם הרשויות המקומיות ברומניה. ביצוע התהליך בלא סיוע של אדם כאמור אינו בלתי אפשרי, אך ללא הידיעה הדרושה עלולות להתבצע פעולות מיותרות ואף מוטעות העלולות לגרור ביצוע פעולות מתקנות המאריכות את זמן הטיפול, שהוא ארוך בלאו הכי על רקע ריבוי הבקשות המוגשות לרשויות הרומניות לאחר הצטרפותה של רומניה לאיחוד האירופי.

לעדכון והבהרה של האמור לעיל נא לעיין:

זכאות לאזרחות רומנית - מעודכן ינואר 2015

מלא טופס פרטים אישיים לקבלת מענה אישי

ההטבות המגיעות למחזיקים בדרכון רומני