עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
099509504

צאצא לילידי רומניה? לבדיקת זכאות מיידית לאזרחות רומנית מלא את הפרטים הבאים:

Form Fields

שלח
מי הם הזכאים לאזרחות רומנית [וידיאו ]

המסמכים הנדרשים להגשה לשם קבלת דרכון רומני

במסגרת תהליך קבלת האזרחות עשוי אדם להדרש להמצאת הטפסים הבאים:

  • תעודת זהות ודרכון ישראלי מקוריים + תצלום.
  • עותק תעודת נישואין מקורית.
  • תמצית רישום ממשרד הפנים כולל פרטי בן הזוג והילדים.
  • תעודת יושר של משטרת רומניה (תקפה ל – 6 חודשים מיום הנפקתה).
  • תעודת יושר ממדינת המוצא – תקפה ברומניה לשנה מיום הוצאתה במדינה בה הונפקה.
  • תעודת לידה רומנית (לילידי רומניה).
  • תעודת סטטוס מרשויות הפנים ברומניה (לילידי רומניה).

כל מסמך שהונפק מחוץ לרומניה חייב לעבור תרגום לרומנית ע"י נוטריון.