עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
תפריט

התאזרחות למשתקעים ברומניה

בעלי אזרחות זרה המבקשים לקבל אזרחות רומנית, יוכלו לעשות כן תחת תנאים ספציפיים, אשר הוקשחו לאחרונה. משך הזמן המינימלי אשר אדם הנושא אזרחות זרה נדרש לשהות ברומניה לפני הגשת בקשה נע כיום בין 5 ל – 8 שנים (בעוד שבעבר נדרש משך זמן של 3 – 5 שנים). אדם הנישא לבעל אזרחות רומנית, נדרש אף הוא להראות כי ישב ברומניה במשך 5 שנים.

כן נדרש מזרים המבקשים לקבל אזרחות באמצעות השתקעות ברומניה להציג ידע מספק בשפה הרומנית, ולעבור בהצלחה מבחן בנושא התרבות ההיסטוריה והמשטר הרומניים. כן נוספה ידיעה של החוקה הרומנית, למקורות שעל מבקש להיות בקיא בהם, על מנת להשלים את תהליך ההתאזרחות.