עו"ד גבריאל כתרי
אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי

משרד עו”ד כתרי זכה לחותם האמינות של D&B (דן & ברדסטריט) ישראל על פועלו ביושר וללא דופי במהלך 32 השנים בהן פועל המשרד. הזכאות לחותם האמינות המהווה אות אמון של D&B, מוענקת לאחר בדיקה קפדנית של מומחי דן אנד ברדסטריט באופן מקצועי ואובייקטיבי, ונמדדת על פי פרמטרים מקצועיים ובניהם וותק החברה, מס' עובדים, העדר תביעות משפטיות, מוסר תשלומים גבוה, העדר תלונות מצד ספקים ועוד

עד היום טיפל המשרד בהצלחה במעל 17,000 בקשות אזרחות! הרבה יותר מכל משרד מקומי אחר
אם את או אתה צאצאים לילידי רומניה קרוב לודאי שגם אתם זכאים לאזרחות רומנית. לבדיקה חינם מלאו את הטופס

חוק האזרחות הרומנית - תיקונים 2003

סעיף. 4. -ניתן לרכוש אזרחות רומנית בדרכים הבאות:

 • א. לידה
 • ב. אימוץ
 • ג. בקשת אזרחות

סעיף. 8. -

 • (1) ניתן להעניק אזרחות רומנית לפי בקשה מאת אזרח זר או לאדם חסר אזרחות, אשר:
  • א) נולד ומתגורר בטריטוריה של רומניה במועד הגשת הבקשה, או שלמרות שלא נולד בטריטוריה זו, הוא מתגורר על הטריטוריה של רומניה במשך 8 שנים לפחות, או אם הוא נשוי לאזרח רומני במשך 5 שנים לפחות.
  • ב) מוכיח את נאמנותו למדינה הרומנית ואנשיה בהתנהגותו, פעולותיו וגישתו והוא מצהיר כי הוא אינו נוטל חלק או תומך בפעולות כנגד שלטון החוק או הבטחון הלאומי, והוא לא עשה זאת בעבר.
  • ג) מלאו לו 18 שנים.
  • ד) מספק אמצעים חוקיים לשהות ראויה ברומניה, בהתאם לחקיקה המתייחסת לסטטוס של אזרחים זרים.
  • ה) מוכר כבעל התנהגות טובה ולא הורשע ברומניה או במדינה אחרת בביצוע מעשה פלילי שיש שהופך אותו לבלתי ראוי להיות אזרח רומני.
  • ו) בעל בקיאות טובה בשפה הרומנית וידע בסיסי בתרבות הרומנית על מנת להשתלב בחיי החברה.
  • ז) הינו מכיר את סעיפי החוקה הרומנית וההמנון הלאומי.
 • (2) ניתן להפחית את משך הזמן הנדרש בהתאם לסעיף 1 סעיף קטן (א) למחצית, אם המבקש הינו אדם ידוע (בינלאומית) או אם המבקש השקיע סכומים העולים על 500,000 יורו ברומניה.
 • (3) אם האזרח הזר או האדם חסר האזרחות אשר הגיש בקשה לרכישת אזרחות מתגורר מחוץ גבולות הטריטוריה של רומניה במשך תקופה העולה על 6 חודשים במשך שנה, אותה שנה לא תבוא במנין לחישוב התקופה הנדרשת בהתאם לסעיף 1(א) לעיל.

סעיף. 10. -

 • (1) סעיף 8, שורה 1 סעיפים ב,ג,ד ו – ה.
 • (2) שינוי המיקום של שורה 1 בהתאמה לחסרי אזרחות שהינם אזרחי רומניה לשעבר.
 • (3) הורים המבקשים לזכות מחדש באזרחות הרומנית הינם בעלי זכות להחליט גם לגבי אזרחות ילדיהם הקטינים. אם אין הסכמה בין ההורים,בית המשפט במקום מושבו של הילד יחליט בדבר, בהתאם לאינטרסים אשר ייטיבו עימו. אם גילו של הילד עולה על 14, נדרשת הסכמתו בעניין.
 • (4) השבה של האזרחות על ידי אחד מבני זוג אינה משפיעה על האזרחות של בן הזוג האחר. בן הזוג של רוכש האזרחות, שהינו חסר אזרחות או בעל אזרחות זרה, רשאח להגיש בקשה לרכישת אזרחות, בהתא לדין הקיים.

סעיף. 10‘. -

 • (1) אזרח רומני לשעבר, אשר לפני ה – 22 בדצמבר 1989, איבד את אזרחותו בשל נסיבות שאינן תלויות בו, או שנשללה ממנו אזרחותו, יחד עם צאצאיו עד לדרגה שניה, זכאי להשיב את אזרחותו או לקבלה, על ידי בקשה, תוך שמירת אזרחותו הזרה והשך מגורים בארץ הזרה, אם הוא עונה על התנאים המפורטים בסעיף 8, שורה 1, סעיפים קטנים ב,ג ו – ה.
 • (2) ההסדרה המפורטת בסעיף 10, סעיפים קטנים 2-4, תחול בהתאמה.

סעיף. 10‘’. -

 • (1) אדם העונה על סעיף 10‘, אשר מתגורר או מתיישב ברומניה, רשאי להגיש בקשה להשבת אזרחות במשרד המשפטים לאחר 4 שנים מרגע שהיה זכאי להתגורר או לחיות ברומניה, בהתאמה.

סעיף. 12. -

 • (2) אזרחי רומניה לשעבר או, אם הדבר רלוונטי, צאצאיהם עד לדרגה שניה, המתגוררים או חיים מחוץ לרומניה, אשר מבקדים לרכוש מחדש או בהתאמה לקבל, אזרחות רומנית לפי סעיף 10 ו 10‘, רשאים לעשות כן בשגרירויות או קונסוליות של רומניה, אשר יעבירו את בקשותיהם באופן מיידי לקומיסיון בהתאם למפורט בסעיף 13.

סעיף. 15. -

 • (1) הקומיסיון רשאי להחליט, כי :
  • להזמין את המבקש לצורך מילוי טפסים, לשם מתן כל הסבר וכן גם לצורך ראיון. היעדרות בלתי ומצדקת של המבקש, פעמיים ברציפות, תביא לדחיית בקשתו מטעמי היעדרות.

סעיף. 18. -

 • (1)
 • (2) אם התנאים החוקיים להענקה או להשבת האזרחות אינם מתמלאים, הקומיסיון רשאי להחליט לדחות את הבקשה בנימוקים שיינתנו.
 • (3) על דחיית בקשה ניתן לערער לבית המשפט לערעורים בבוקרשט תוך 15 ימים מיום נתינתה.
 • (4) ניתן להגיש בקשה חדשה לאחר שחלפו 6 חודשים מיום דחיית הבקשה הקודמת.

סעיף. 19. -

 • (2) אדם, אשר רכש אזרחות רומנית כפורט בסעיפים 10 ו – 10‘, אשר עודנו מתגורר מחוץ לרומניה, יישבע אמונים בפני ראש הנציגות או הקונסוליה של רומניה בארץ בה הוא גר, כמפורט בסעיף 1.

סעיף. 20. -

 • (2) לאחר השבועה, שר המשפטים או ראש הנציגות/הקונסוליה, יקנו תעודה רשמית הנושאת את תמונתו של האדם אשר הוענקה לו האזרחות הרומנית. אם הילדים הקטינים יזכו באזרחות יחד עם הוריהם, הם יירשמו בתעודה הרשמית.
 • (3) הימנעות מביצוע השבועה במשך התקופה המפורטת בסעיף 19, סעיף קטן 1, באשמתו של האדם אשר הוענקה לו האזרחות, תסתכם בביטול ההחלטה של הממשלה להעניק את האזרחות, ככל שהדבר נוגע לאותו אדם.

סעיף. 24. -

 • (ג) …אדם אשר קיבל את אזרחותו בלידה, אינו יכול לוותר עליה.
 • (ד) הוא ידוע כמקושר או שתמך, בצורה כלשהי בפעולות טרור או אם ניסה לבצע פעולות אחרות אשר עלולות לסכן את הביטחון הלאומי.

סעיף. 26. -

 • (ג) אם קיבל או השיב אזרחות אחרת ובכוונתו להשאירה.

סעיף. 27. -

 • (4) ילד קטין, אשר הופקד בהחלטת בית משפט בידי אדם המתגורר מחוץ לרומניה ואשר מתנגד לאזרחות, מאבד את אזרחותו הרומנית במועד בו הופקד בידי הורהו עימו הוא גר, בהנחה שהורהו האחר שהינו אזרח רומני, מסכים לכך.

סעיף. 28. -

 • (1) אם גילו של הקטין עולה על 14 שנים, נדרשת הסכמתו.
 • (2) התאריך בו אובדת האזרחות בהתאם לתנאי סעיף 1, הינו התאריך בו הילד הקטין רוכש את האזרחות של הורהו המאמץ.

סעיף. 32.-

 • (2) אזרחים רומניים המתגוררים מחוץ לרומניה, רשאים להגיש בקשה לויתור על אזרחותם בנציגות הדיפלומטית בארץ בה הם מתגוררים.

סעיף. 33.-

 • (2) ההוכחה לויתור על האזרחות הינה המסמך הניתן על ידי מזכירת הקומיסיון במשרד המשפטים, לגבי אדם המתגורר ברומניה, או אשר ניתן על ידי הנציג הדיפלומטי במקרה של אדם המתגורר מחוץ לרומניה.

סעיף. 35.-

 • בוטל

סעיף. 36.-:

 • (2) קבלה מחדש של האזרחות הרומנית בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 10 שורה (2) וסעיף 10‘, אינה כרוכה בעמלות.

סעיף. 37‘. -

 • (1) אדם בהתאם לסעיף 10‘ אשר רכש מחדש אזרחות רומנית ומתגורר ברומניה או שעבר לרומניה מאוחר יותר, לא יהיה זכאי לנוע בחופשיות למדינות אחרות מלבד מדינת הולדתו, במשך תקופה של 4 שנים מיום התיישבותו ברומניה, או בהתאמה מיום שעבר מן המדינה האחרת.
 • (2) המשרד לענייני פנים רשאי לפטור אדם לצורך שימוש בזכות לתנועה חופשית, תוך ויתר על הדרישות המפורטות בשורה (1) במקרים הבאים :
  • (א) לצורך איחוד משפחתי או ביקור של בני זוג או קרוב משפחה עד לדרגה שניה באופן כוללני.
  • (ב) לצורך ביקור קרוב משפחה חולה אנוש, עד לדרגה רביעית.
  • (ג) לצורך ביצוע טיפול רפואי, אשר הימנעות מביצועו תגרום סכנה חמורה לבריאות האדם שעניינו נדון.