עו"ד גבריאל כתרי אזרחות רומנית ודרכון רומני-אירופאי
תפריט

דרישות נוספות והליכים

עבור חלק מן הזכאים הדרך לאזרחות והדרכון הרומנים רצופה ביותר מכשולים מאשר לאחרים. ככלל, ניתן לחלק את מרבית המבקשים לקבוצות העיקריות הבאות:

מבקשים הרשומים כאזרחי רומניה

א. אזרחי רומניה, אשר עזבו את רומניה ורכשו אזרחות נוספת בתקופות בהן החוק הרומני איפשר להחזיק באזרחות כפולה.
ב. אזרחי רומניה אשר ויתרו על אזרחותם אך הויתור לא תועד ברישומים.
ג. אזרחים אשר עזבו את רומניה בתקופה בה לא נדרשו לוותר על אזרחותם.

מבקשי אזרחות, הנמנים על הקבוצות שלעיל, הינם אזרחי רומניה אף כיום, ויהיו זכאים לדרכון רומני, לאחר התאמת הרישומים המופיעים במסמכים הישראלים למסמכים הרומנים.

מבקשים שאינם רשומים כאזרחי רומניה, המבקשים להשיב את אזרחותם

על אוכלוסיה זו נמנים מבקשי אזרחות שהיו בעבר אזרחים רומניים, אשר אינם רשומים עוד כאזרחי רומניה מסיבות שונות : ויתרו על אזרחותם ; אזרחותם נשללה בעת שהחוק לא אפשר להחזיק באזרחות כפולה וכד'.

מבקשי אזרחות הנמנים על אוכלוסיה זו, רשאים להגיש בקשה להשבת האזרחות הרומנית. יצויין, כי עם השבת האזרחות הרומנית, יזכו גם ילדיהם הקטינים של מבקשים אלו לאזרחות רומנית.
ואולם, ילדיהם הבגירים של יוצאי רומניה הנמנים על אוכלוסיה זו (שאיבדו כאמור את אזרחותם הרומנית), אשר הלכה למעשה נולדו בעת שהוריהם לא היו אזרחי רומניה, יהיו זכאים לקבל את האזרחות בהתקיים שני תנאים :

1. עליהם לשלוט בשפה הרומנית (יצוין, כי דרושה ידיעה ברמה טובה של השפה, ולא די בהיכרות בסיסית).
2. על שלטונות רומניה להחליט, שהאדם אשר יצא את רומניה, שבגינו מבקש האדם לזכות באזרחות, איבד את האזרחות מסיבות שאינן תלויות בו. רשימת הסיבות אינה מפורטת, ואף אינה ידועה כל צורכה.